Η εμπειρία της Κύπρου ως μικρό νησιωτικό κράτος έχει δείξει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είναι συχνά οι καλύτερα εξοπλισμένες για τη διαχείριση καταστροφών, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δρ Μαρία Παναγιώτου, σε ομιλία της στη Βιέννη όπου εκπροσώπησε τον Υπουργό Άμυνας στον Διάλογο Ασφάλειας για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινής συνάντησης του Μόνιμου Συμβουλίου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του Φόρουμ για τη Συνεργασία στον τομέα της Ασφάλειας.