ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Λευκωσία, 2 Ιουνίου 2023

 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) εγκαινιάζουν τον ιστότοπο για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου (www.cyprusdigitalheritage.com).

Ο νέος αυτός ιστότοπος, που χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Βοήθειας, έχει ως στόχο να διαφυλάξει και να αναδείξει τους πολιτιστικούς θησαυρούς της Κύπρου, διασφαλίζοντας τη μακροβιότητά τους και καθιστώντας τους εύκολα προσβάσιμους σε όλους τους πολίτες της Κύπρου, καθώς και σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Ο ιστότοπος δίνει τη δυνατότητα για εικονικές περιηγήσεις σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς που αποκαθίστανται και διατηρούνται από τη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς (TCCH). Οι χώροι αυτοί έχουν σημαντική πολιτιστική και ιστορική σημασία για την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αποτελώντας μια γέφυρα με το κοινό παρελθόν των δύο κοινοτήτων και, παράλληλα, θεμέλια για την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν τώρα να ταξιδέψουν εικονικά στα συναρπαστικά ιστορικά ορόσημα της Κύπρου, βιώνοντας το μεγαλείο και τη σημασία τους από την άνεση των σπιτιών τους. Μέσω αυτών των εμβυθιστικών εικονικών περιηγήσεων, οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν μνημεία και αρχαιολογικά θαύματα και να εκτιμήσουν σε βάθος την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου.

Ο ιστότοπος για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου παρέχει μια φιλική προς τους χρήστες διεπαφή που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα επιμελημένου περιεχομένου. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει διαδραστικούς χάρτες, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και άλλα στοιχεία πολυμέσων, ενισχύοντας την εμπειρία της εικονικής περιήγησης και εμπλουτίζοντας την εξερεύνηση των πολιτιστικών θησαυρών της Κύπρου.

Επιπλέον, ο ιστότοπος για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου χρησιμεύει ως πολύτιμος πόρος για την εκπαίδευση, τους ερευνητές και τους λάτρεις του πολιτισμού. Η ολοκληρωμένη βάση δεδομένων και οι λειτουργίες προηγμένης αναζήτησης δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών, προάγοντας τη βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Ο Kjartan Björnsson, αναπληρωτής διευθυντής και προϊστάμενος μονάδας για τη στήριξη της επίλυσης του κυπριακού ζητήματος στη ΓΔ REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογράμμισε τη στήριξη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προστασία και τη διαφύλαξη της πολυμορφίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικοδόμηση της ειρήνης, δηλώνοντας: «Ο ιστότοπος για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου προσφέρει μια ευκαιρία για την τόνωση του διαλόγου, την προώθηση της κατανόησης και τη σύνδεση της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την επανένωση της Κύπρου».

Ο Jakhongir Khaydarov, επικεφαλής του γραφείου του UNDP Κύπρου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον δικοινοτικό χαρακτήρα του έργου και τις δυνατότητες που παρέχει για οικοδόμηση εμπιστοσύνης, δηλώνοντας: «Η έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, που περιλαμβάνει χώρους που αποκαθίστανται και διατηρούνται από την TCCH, αποτελεί μια αξιοσημείωτη συνεργασία μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Με την προώθηση του διαλόγου, της κατανόησης και της υπερηφάνειας για την κοινή κληρονομιά των δύο κοινοτήτων, η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην καλλιέργεια αισθήματος ενότητας μεταξύ των Κυπρίων.»

Καθιστώντας την πολιτιστική κληρονομιά προσβάσιμη στο διαδίκτυο και προσφέροντας εικονικές περιηγήσεις, η ΕΕ και το UNDP προωθούν τη συμπεριληπτικότητα, εξαλείφουν τους γεωγραφικούς φραγμούς και διασφαλίζουν ότι οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να ασχοληθούν με την πλούσια ιστορία της Κύπρου με έναν δυναμικό τρόπο που θα τους συναρπάσει. Η πρωτοβουλία αυτή συνάδει με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβάλλοντας στους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης, καθώς και με τη δέσμευση του UNDP για βιώσιμη ανάπτυξη και πολιτιστική διατήρηση.

Από το 2012, η TCCH και το UNDP, με χρηματοδοτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους σχεδόν 25 εκατ. ευρώ, έχουν πραγματοποιήσει εργασίες διατήρησης, στήριξης κτιρίων, προστασίας και αποκατάστασης σε πάνω από 123 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρο το νησί. Συνολικά, η TCCH έχει λάβει 35,6 εκατ. ευρώ από διάφορους δωρητές για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της όσον αφορά τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου σε ολόκληρο το νησί.

Για περισσότερες πληροφορίες και δημοσιογραφικές ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ

Ιστορικό

Το πρόγραμμα βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, το οποίο βασίζεται στον κανονισμό 389/2006 του Συμβουλίου, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επανένωσης της Κύπρου μέσω της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση της νήσου, στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων και με την ΕΕ, καθώς και στην προετοιμασία για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας της ΕΕ (που αναφέρεται επίσης ως κοινοτικό κεκτημένο).

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:

Πρόγραμμα βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα (europa.eu)

Infopoint της ΕΕ στο Facebook - http://www.abbilgi.eu/en - http://www.abbilgi.eu/tr/

 

Αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών

Στόχος του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) είναι να συμβάλει και να παράσχει στήριξη στη διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης στην Κύπρο, καθώς και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων με την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Επικοινωνία:                               UNDP Κύπρου (@UNDPCY) στο Twitter | στο Facebook | στο Instagram|

Περισσότερες πληροφορίες:       https://www.undp.org/cyprus

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans