Α. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΕΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΔΗΠΑ-Συνεργασία σχολιάζει τις αντιδράσεις για τη σύσταση και λειτουργία του ΣΕΑ

Η ΔΗΠΑ-Συνεργασία χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να προχωρήσει με τη θεσμοθέτηση και λειτουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ), ενός συμβουλευτικού οργάνου με αποστολή την εξυπηρέτηση του Εθνικού και δημόσιου συμφέροντος.

Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος της Παράταξης, Αντρέας Θεμιστοκλέους στο ραδιόφωνο του Πολίτη, πρόκειται για ένα χρήσιμο και συμβουλευτικό όργανο, το οποίο μέσα από τεχνογνωσία, εισηγήσεις και καθοδήγηση θα μπορεί να δίνει πρόσθετα πλεονεκτήματα τόσο στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη όσο και στην ίδια την κυβέρνηση σε εθνικά ζητήματα.

Οι αρμοδιότητες του ΣΕΑ, υπογράμμισε ο κύριος Θεμιστοκλέους ο οποίος υπεραμύνθηκε του θεσμού, θα ασκούνται τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, αναφέροντας ότι δεν έχουν βάση τα όσα υποστηρίζονται περί πιθανής αντισυνταγματικότητας.

Ο θεσμός αυτός, είπε, τυγχάνει  εξαιρετικής σημασίας καθότι ενισχύει το ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου και προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία  στην προεργασία και προετοιμασία που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων.

Το ΣΕΑ, τόνισε, ξεφεύγει των στενών κομματικών ορίων και θα πρέπει όλοι να δώσουμε πίστωση χρόνου να λειτουργήσει ώστε να αντληθούν τα οφέλη. Αυτό, είπε, θα επέλθει, όταν καταλάβουμε όλοι πως η λειτουργία του είναι πέραν των όποιων σκοπιμοτήτων.

Όπως ανέφερε ο κύριος Θεμιστοκλέους, η Παράταξη με επιστολή της ημερομηνίας 24 Απριλίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατέθεσε τις θέσεις και εισηγήσεις της για την καλύτερη αξιοποίηση και λειτουργία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Η ΔΗΠΑ-Συνεργασία, υπογράμμισε, θα στηρίξει το έργο του Συμβουλίου και θα συμβάλει εποικοδομητικά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023