Στον Αρχηγό Αστυνομίας, με οδηγίες Γενικού Εισαγγελέα για ποινική διερεύνηση, οδηγείται το πόρισμα για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ).