Tο ΚΥΠΕ

 

 

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο κυρίως από διακεκριμένους επαγγελματίες των ΜΜΕ. Με βάση το Νόμο, το ΚΥΠΕ είναι ανεξάρτητος, αυτόνομος και αδέσμευτος οργανισμός, δεν επηρεάζεται ή δέχεται επιδράσεις που να θέτουν υπό αμφισβήτηση την πληρότητα, ακρίβεια ή αντικειμενικότητα των ειδήσεων που μεταδίδει και σε καμία περίπτωση δύναται να τεθεί υπό τον έλεγχο ή να προάγει ή να εξυπηρετεί τα συμφέροντα οιασδήποτε πολιτικής, κομματικής, οικονομικής ή άλλης ομάδας.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Πρακτορείο μεταδίδει ειδήσεις στα ελληνικά και αγγλικά έναντι συνδρομής και στα τουρκικά και αραβικά, σε ελεύθερη πρόσβαση. Διαθέτει Φωτογραφική Υπηρεσία (ημέρας και αρχείου), η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με φωτογραφίες της κυπριακής, ελλαδικής και διεθνούς επικαιρότητας. Το ΚΥΠΕ αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης των ανά τον κόσμο διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ειδήσεις του αξιοποιούνται από αυτές για ενημέρωσης κυβερνητικών αξιωματούχων, βουλευτών και άλλων προσωπικοτήτων, καθώς και για έκδοση δελτίων Τύπου σε διάφορες γλώσσες. Το ΚΥΠΕ μεταδίδει τέσσερις εκπομπές (περίληψη ειδήσεων 24ώρου, Επισκόπηση Κυπριακού Τύπου, Επισκόπηση Τουρκοκυπριακού Τύπου, Δελτίο Δραστηριότητας Αποδήμων), που απευθύνονται σε ομογενειακές οργανώσεις και ομογενειακά ΜΜΕ σε διάφορες χώρες. Πέρα από το δημοσιογραφικό και άλλο προσωπικό στα κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία, το ΚΥΠΕ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο ανταποκριτών στις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και στα κατεχόμενα και σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων στο εξωτερικό (Αθήνα, Βρυξέλλες, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Κωνσταντινούπολη). Ανατίθενται επίσης σε δημοσιογράφους του ΚΥΠΕ ειδικές αποστολές στο εξωτερικό, για κάλυψη σημαντικών επισκέψεων του Προέδρου της Δημοκρατίας και αξιωματούχων του κράτους, καθώς και σημαντικών αποστολών της Βουλής.

Νομικό Πλαίσιο: ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2009 (Ενοποίηση) και Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011

Ιστορικό

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ιδρύθηκε επίσημα στις 16 Φεβρουαρίου 1976 ύστερα από πρωτοβουλία του τότε Γενικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) Ανδρέα Χριστοφίδη, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης εθνικού πρακτορείου ειδήσεων στην Κύπρο.

Το 1976, ο Ανδρέας Χριστοφίδης ανέθεσε στον Ανδρέα Χατζήπαπα, δημοσιογράφο στο ΡΙΚ, να αποστέλλει καθημερινά ένα δελτίο ειδήσεων στα αγγλικά στο REUTERS και στο Non-Aligned News Agencies Pool.

Το 1984, το ΚΥΠΕ επέκτεινε τις δραστηριότητές του, προσλαμβάνοντας δημοσιογράφους και άλλο προσωπικό και εξασφάλισε μετάφραση και διανομή των ειδήσεων του και σε άλλες γλώσσες επιπρόσθετα από τα αγγλικά.

Το 1989, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το Νόμο για τη λειτουργία του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων ως ημικρατικού οργανισμού με πλήρη δημοσιογραφική ανεξαρτησία.

Το 1996 ήταν μια σημαντική χρονιά για την ανάπτυξη του ΚΥΠΕ. Τη χρονιά αυτή εγκαθιδρύθηκε υπηρεσία ελληνικών ειδήσεων, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ιδιωτικών πλέον ΜΜΕ στην Κύπρο. Επίσης, το ΚΥΠΕ δημιούργησε τη δική του ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο. Ορόσημο στην ιστορία του ΚΥΠΕ αποτελεί η υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας το 1996 με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), η οποία εξασφάλισε στο ΚΥΠΕ το πρώτο του ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας και μετάδοσης ειδήσεων.

Το 2002, το ΚΥΠΕ εισήγαγε τις ειδήσεις στην τουρκική, την υπηρεσία μετάδοσης ανακοινώσεων Τύπου και τη δική του φωτογραφική υπηρεσία που προσφέρει φωτογραφίες της κυπριακής, ελλαδικής και διεθνούς επικαιρότητας.

Το 2005, το ΚΥΠΕ άρχισε συνεργασία με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου προσφέροντας ειδήσεις για την υπηρεσία WAP υπό το γενικό τίτλο VODAFONE LIVE.

Το 2012, το ΚΥΠΕ, μέσα στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του κατασκεύασε τρεις νέες ιστοσελίδες στα ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά, παρέχοντας στους συνδρομητές ένα καινούργιο και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανοίγματος προς τον πολίτη, το 2012 άρχισε η μετάδοση ελληνικού δελτίου ειδήσεων με τίτλο "ΔΕΚΑ" και αγγλικού δελτίου ειδήσεων με τίτλο "CNA NEWS". Προσφέρει επίσης την Υπηρεσία Μετάδοσης Ανακοινώσεων Τύπου έναντι συνδρομής και την Υπηρεσία Χρήσιμων Πληροφοριών.

Το 2014, το ΚΥΠΕ έκανε αισθητή την παρουσία του στα μέσω κοινωνικής δικτύωσης, facebook και twitter.

Το 2015 το ΚΥΠΕ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εισήγαγε τις εφαρμογές στην κινητή τηλεφωνία (mobile applications).

Την ίδια χρονιά το ΚΥΠΕ δημιούργησε τη δική του υπηρεσία video και εγκαινίασε το δικό του τηλεοπτικό στούντιο.

Το 2016, δημιούργησε νέες ιστοσελίδες πολύ πιο ευέλικτες και προσαρμοστικές προς όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Το 2017, το ΚΥΠΕ άρχισε την αποστολή ειδήσεων στην αραβική γλώσσα.

Αποστολή

Παροχή δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο με πληρότητα, ακρίβεια και αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών των Κυπρίων και των ξένων που διαμένουν στην Κύπρο, των αποδήμων Κυπρίων και κάθε ενδιαφερόμενου διεθνούς ή εθνικού πρακτορείου ειδήσεων ή ξένου δημοσιογραφικού οργανισμού. Το ΚΥΠΕ έχει μετεξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο ενημέρωσης/πληροφόρησης μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης και της ενίσχυσης του έμψυχου υλικού.

Αξίες

 • Ο Πολίτης στο επίκεντρο
 • Επαγγελματισμός
 • Εγκυρότητα
 • Αντικειμενικότητα
 • Αξιοπιστία
 • Πληρότητα
 • Ακρίβεια
 • Ανεξαρτησία
 • Μη αποδοχή έξωθεν επεμβάσεων
 • Μη εξυπηρέτηση συμφερόντων πολιτικής, κομματικής, οικονομικής ή άλλης ομάδας
 • Αυστηρή τήρηση του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας
 • Συμμόρφωση του Πρακτορείου με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

Διεθνής ενημέρωση - Εκπροσώπηση της Κύπρου

Το ΚΥΠΕ αναπτύσσει πλούσια δράση στο εξωτερικό, εκπροσωπώντας την Κύπρο στο επίπεδο των εθνικών πρακτορείων ειδήσεων. Το ΚΥΠΕ είναι μέλος συμμαχιών/ενώσεων πρακτορείων ειδήσεων, έχει συνάψει μεγάλο αριθμό διμερών συμφωνιών συνεργασίας με διεθνή και εθνικά πρακτορεία ειδήσεων, καθώς και με σημαντικούς οργανισμούς στην Κύπρο. Στόχος μέσω των συνεργασιών αυτών είναι το ΚΥΠΕ να διευρύνει συνεχώς τους συνεργάτες και να φθάνει σε όσο το δυνατόν περισσότερους αποδέκτες υπηρετώντας την αποστολή που του εναπόθεσε η Πολιτεία.

Το ΚΥΠΕ παράγει ημερησίως γύρω στις 200-250 ειδήσεις στην ελληνική γλώσσα, 20-25 ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα, 10-15 ειδήσεις στην τουρκική γλώσσα και 7-10 ειδήσεις στην αραβική γλώσσα. Οι ειδήσεις στην αγγλική, τουρκική και αραβική γλώσσα είναι επιλεγμένες γιατί στοχεύουν στην ενημέρωση / πληροφόρηση στο εξωτερικό. Ξένα ΜΜΕ που έχουν ανταποκριτές στην Κύπρο κάνουν χρήση των ειδήσεων του ΚΥΠΕ, όπως και οι ξένες διπλωματικές αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, έκτος του ότι ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην Κύπρο, μεταφράζουν σε διάφορες γλώσσες τις ειδήσεις του ΚΥΠΕ για προβολή και ενημέρωση κυβερνήσεων και αξιωματούχων στις χώρες όπου είναι διαπιστευμένες.

Το ΚΥΠΕ, μέσω της ειδησεογραφίας του, του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού που διαθέτει, προβάλλει τις κυπριακές θέσεις και την κυπριακή επικαιρότητα προς το εξωτερικό, όπου χαίρει εκτίμησης για την εγκυρότητά του από διεθνή, περιφερειακά και εθνικά ΜΜΕ, καθώς και εθνικές κυβερνήσεις μέσω των διπλωματικών τους αποστολών που είναι διαπιστευμένες στην Κύπρο.

Συνεργασίες

Το ΚΥΠΕ έχει υπογράψει συμφωνίες και πρωτόκολλα συνεργασίας με: Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ), Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,  Πανεπιστήμιο Frederick, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ), Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ).

Το ΚΥΠΕ έχει εμπορικές συμφωνίες με τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters, AFP και TASS, καθώς και συμφωνίες συνεργασίας με τα πρακτορεία ΑΠΕ (Ελλάδα), SANA (Συρία), XINHUA (Κίνα), ANSA (Ιταλία), IRΝΑ (Ιράν), APS (Αλγερία), ΑΤΑ (Αλβανία), AGERPRES (Ρουμανία), PRENSA LATINA (Κούβα), TANJUG (Σερβία), UKRINFORM (Ουκρανία), EFE (Ισπανία), ΒΤΑ (Βουλγαρία),YONHAP (Νότιος Κορέα), ΜΕΝΑ (Αίγυπτος), QNA (Κατάρ), MTI (Ουγγαρία),NNA (Λίβανος), TELAM (Αργεντινή),BUANEWS (Νότιος Αφρική), WAFA (Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή), MAP (Μαρόκκο), Armenpress (Αρμενία), KUNA (Κουβέιτ), BNA (Μπαχρέιν), ΟΝΑ (Ομάν).

Το ΚΥΠΕ είναι μέλος του Παγκόσμιου Κογκρέσου Πρακτορείων Ειδήσεων (WCNA), της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων (ΕΑΝΑ), της Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων της Μεσογείου (ΑΜΑΝ), της Ένωσης Πρακτορείων Ειδήσεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΑΒΝΑ-SEE) και της 'Ενωσης Πρακτορείων Ειδήσεων Μαύρης Θάλασσας (BSANNA), όπου αναπτύσσει πλούσια δράση από διάφορα αξιώματα. 

Οικονομικοί πόροι

- Συνδρομητές ειδησεογραφικών υπηρεσιών - Συνδρομητές φωτογραφικής υπηρεσίας - Συνδρομητές υπηρεσίας ανακοινώσεων Τύπου - Εκμετάλλευση υπηρεσίας βίντεο - Διαφημίσεις στις ιστοσελίδες - Ευρωπαϊκά ή/και άλλα προγράμματα - Συνεργασίες με πρακτορεία ειδήσεων και άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς - Κρατική ενίσχυση

Διασπορά

Το ΚΥΠΕ ενεργεί και ως ένας κρίκος σύνδεσης των Κυπρίων της διασποράς, μέσω της ετοιμασίας ειδικών εκπομπών που απευθύνονται σε ομογενειακές οργανώσεις και ομογενειακά ΜΜΕ. Το Πρακτορείο μεταδίδει καθημερινά τις ακόλουθες εκπομπές προς τους απόδημους: 1. Μακροσκελές δελτίο ειδήσεων με όλα τα γεγονότα του τελευταίου 24ώρου 2. Επισκόπηση Κυπριακού Τύπου 3. Επισκόπηση Τουρκοκυπριακού Τύπου 4. Δελτίο Δραστηριότητας Αποδήμων

Διεύθυνση / Διοίκηση

Ανδρέας Χριστοφίδης 1976 - 1984
Ανδρέας Σοφοκλέους 1984
Ιωάννης Σολωμού Ιαν 1985 - Μάρ 1992
Ανδρέας Χατζήπαπας 15/04/1992 - 31/12/1995
Ανδρέας Χριστοφίδης 18/01/1996 - 21/06/1998
Θέμης Θεμιστοκλέους 01/03/1999 - 31/08/2005
Γιώργος Πενηνταέξ (Αναπληρωτής Διευθυντής) 02/09/2005 - 31/03/2006
Μαρία Μάιλς (Αναπληρωτής Διευθυντής) 01/04/2006 - 31/05/2006
Γιώργος Πενηνταέξ (Αναπληρωτής Διευθυντής) 01/06/2006 – 31/05/2017
Γιώργος Πενηνταέξ (Διευθυντής) 01/06/2017 – 31/03/2021
Γιώργος Χριστοδουλίδης (Αναπληρωτής Διευθυντής) 01/03/2021 – 12/04/2024
Ντίνος Φοινικαρίδης (Διευθυντής) 07/05/2024 – σήμερα
Χριστάκης Κατσαμπάς 1990 - 02/02/1995
Χαρίλαος Παπαδόπουλος 15/03/1995 - 30/01/1996
Άνθος Λυκαύγης 31/01/1996 - 09/08/2001
Χαρίλαος Παπαδόπουλος 10/08/2001 - 09/08/2003
Άριστος Αριστοτέλους 10/08/2003 - 27/05/2006
Κωστάκης Κωνσταντίνου 28/06/2006 - 23/02/2011
Λάρκος Λάρκου 13/05/2011 - 29/08/2018
Ιωσήφ Ιωσήφ 30/08/2018 –
Ιωσήφ Ιωσήφ Πρόεδρος
Γιώργος Φράγκος Αντιπρόεδρος
Χάρης Νικολαΐδης Μέλος
Αλίκη Στυλιανού »
Μαριάννα Καραγιώργη »
Κατερίνα Μηλιώτη »