Σχέδιο Δημοσίευσης

 

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

1

Νομικό Πλαίσιο

cna.org.cy/about

Δωρεάν

2

Ιστορία

cna.org.cy/about

Δωρεάν

3

Διοίκηση/Διεύθυνση

cna.org.cy/about

Δωρεάν

4

Αποστολή

cna.org.cy/about

Δωρεάν

5

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

cna.org.cy/services

Δωρεάν

6

Διεθνής Ενημέρωση - Εκπροσώπηση της Κύπρου

cna.org.cy/about

Δωρεάν

7

Οικονομικοί Πόροι

cna.org.cy/about

Δωρεάν

8

Συνεργασίες

cna.org.cy/about

Δωρεάν

9

Ωράριο Λειτουργίας

cna.org.cy/contact

Δωρεάν

10

Εγγραφή Συνδρομητών

cna.org.cy/services

Δωρεάν

11

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Δωρεάν

12

Στοιχεία Επικοινωνίας

cna.org.cy/contact

Δωρεάν