Ενδεικτική Συναλλαγματική Ισοτιμία Ευρώ

ΚΥΠΕ - 26/09/2023

Συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ κατά την 26ην Σεπτεμβρίου 2023

USD

1.0605

JPY

157.87

GBP 

0.87020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ