Ενδεικτική Συναλλαγματική Ισοτιμία Ευρώ

ΚΥΠΕ - 26/02/2024

Συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ κατά την 26ην Φεβρουαρίου 2024

USD

1.0852

JPY

163.36

GBP 

0.85495

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ