Ενδεικτική Συναλλαγματική Ισοτιμία Ευρώ

ΚΥΠΕ - 14/06/2024

Συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ κατά την 14ην Ιουνίου 2024

USD


1.0686

JPY


167.80

GBP 

0.84250

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ