Ανακοίνωση:

Για τη θέση Λειτουργού Πληροφορικής στο ΚΥΠΕ, θα αποτελεί απαιτούμενο προσόν η εγγραφή στο ΕΤΕΚ σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 63/2015, στην οποία αναφέρθηκε ότι δεν παρέχεται το εφικτό κατοχής θέσης διαλαμβάνουσας καθήκοντα άσκησης Μηχανικής Επιστήμης από άτομο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΕΤΕΚ, καθότι τούτο αντιβαίνει στο άρθρο 25(1)(4) του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμου 224/90.